Nieuws - MantenanceWijzer - Industrieel onderhoud
184
page-template-default,page,page-id-184,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

Georganiseerd door KIVI vakgroep Maintenance en NVDO Ongevallen in de industrie gebeuren niet zelden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het zijn immers altijd ‘ongewone’ situaties waarin veiligheidssystemen soms zijn uitgeschakeld en het volgen van de juiste procedures van het grootste belang is om het werk......

De renovatie van de Waalbrug wordt vertraagd met minimaal anderhalf jaar vanwege gebruik van chroom-6 in de oude verflaag. KWS staat voor de uitdaging om de bouwlogistiek volledig om te vormen naar nieuwe plannen. Chroom-6 is giftig bij het vrijkomen van stof......

De Nederlandse Aardolie Maatschappij neemt op aandringen van Staatstoezicht op de Mijnen drie extra veiligheidsmaatregelen. Nadat de NAM had gerapporteerd naar aanleiding van de lekkage van aardgascondensaat op het tankenpark Delfzijl. Hierbij is begin oktober aardgascondensaat in het riool van gemeente Farmsum terecht gekomen. De......

Hydrauliek is één van de belangrijkste aandrijftechnieken in de industrie. Olie wordt onder zeer hoge druk verpompt. Iedere hydraulische installatie moet regelmatig worden geïnspecteerd; met name de slangen. Die inspectie is voor de medewerker een risicomoment omdat juist dan een hogedruk-lekkage kan......

Bij de gasgestookte elektriciteitscentrale Enecogen in de Rotterdamse haven is een herstelvoorziening voor het hoogspanningsnet in gebruik genomen. Deze voorziening – een soort enorme noodstroomgenerator – zorgt ervoor dat het hoogspanningsnet weer snel onder spanning komt in het geval er in Nederland......

De Dag van de Duurzaamheid. Niet alleen op deze dag is Mourik. Iedere dag probeert het bedrijf de wereld een stukje mooier te maken met haar werkzaamheden. Als een van de grootste familiebedrijven van Nederland ligt de focus niet op de korte termijn, maar juist......

Over predictive maintenance als belofte in de optimalisatie van het gebruik en onderhoud van assets wordt al decennia gesproken. Door de mogelijkheden die big data tegenwoordig biedt, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Deze data zijn afkomstig van sensoren, over......

Ze kijken, horen, ruiken en voelen voor je, zodat jij je vingers niet brandt. De robots van ExRobotics zijn speciaal ontwikkeld om inspectie en onderhoud te verrichten in licht ontvlambare en explosieve omgevingen. Zodat mensen niet langer de risico’s hoeven lopen. Begin......

Infor, leverancier van branchespecifieke cloudoplossingen, introduceert de nieuwste versie van zijn Enterprise Asset Management (EAM) oplossing. Infor EAM is voorzien van branchespecifieke functionaliteit op basis van voorspellende en preventieve technologieën die helpt om de levensduur van bedrijfsmiddelen te verlengen, de efficiëntie te......

De nieuwe tankoplossingen van ZARGES helpen bij het snel, veilig en efficiënt bijtanken van vliegtuigen. Op de taxibaan begint kort na iedere landing het aftellen voor een volgende opstijging. Elke seconde telt voor het onderhoudsteam. Iedere handeling moet perfect zijn, het draait......

Wiltec introduceert de Miller DuraSeal valstop (SRL). Dit valblok voldoet aan de hoogste stof- en waterdichtheidklasse IP69K. Het is bestand tegen meerdere valpartijen én hoeft niet te worden opengemaakt voor inspectie. Dit maakt de DuraSeal geschikt voor werken onder de zwaarste omstandigheden.......

De aanleg van de nieuwe zeesluis IJmuiden loopt een vertraging op van 27 maanden. Tijdens de bouw bleek dat er aanpassingen nodig waren in de constructie van de deurkassen. De scheepvaart zal geen last ondervinden van de vertraging, want tot aan de......

Royal HaskoningDHV en Wagemaker gaan samen met Rijkswaterstaat (RWS) de komende vier en half jaar intensief samenwerken aan de contractbeheersing voor de versterking van de Afsluitdijk. In dit grote en complexe project wordt de Afsluitdijk gereed gemaakt voor de verhoging van de......

Maintenance NEXT en Euroforum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Tegelijk met de driedaagse vakbeurs voor industrieel onderhoud, van 9 t/m 11 april 2019 in Rotterdam Ahoy, organiseert Euroforum samen met dochterbedrijven NIB en SBO een meerdaags congres. Door de samenwerking wordt nog meer inhoud aan......

De maakindustrie is in een snel tempo aan het veranderen. Zo neemt de rol van software in de productieketen sterk in betekenis toe. Veel ondernemingen maken momenteel de omschakeling van op papier naar digitaal werken. Deze omschakeling heeft effect op het gehele......

De eerste editie van de vakbeurs Maintenance in Nederland vond plaats op 17, 18 en 19 april. Deze editie is bezocht door ruim 2.000 bezoekers. Maintenance Gorinchem maakt onderdeel uit van een serie specialistische vakbeurzen voor industrieel onderhoud. Andere succesvolle edities vinden......

Op dit moment staat een van de ammoniakfabrieken van OCI Nitrogen stop voor groot onderhoud. Hoog tijd voor de kunstmestfabrikant om uit te leggen wat een turnaround is. Dit doen ze aan de hand van een filmpje. Elke vier jaar wordt bij......

Na jaren van voorbereiding zijn nu de wijzigingen in het ADN 2019 met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het gelijktrekken van de verschillen tussen droge lading schepen en tankschepen......

Voor infra werkzaamheden maakt Mourik gebruik van groot materieel, zoals shovels, walsen en graafmachines. Het materieel is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot van Mourik Infra. Dit aandeel wil het bedrijf verlagen, omdat Mourik haar CO2-uitstoot wil verlagen en daarmee de negatieve......

Samen veiligheid heruitvinden en deze met nieuwe technologische hulpmiddelen op een nog hoger niveau brengen. Die oproep doet Anton van Beek, president van Dow Benelux en voorzitter van Veiligheid Voorop aan de chemische industrie als geheel, in het kader van het programma......

De Deense firma Contec is het Europese octrooi voor overlagingstechniek kwijt. Het Europees octrooibureau erkent dat de versterkingstechniek voor stalen bruggen was ontwikkeld door Rijkswaterstaat, de TU Delft en aannemers in een open samenwerking. Het patent had nooit aan de leverancier van de hogesterkte......

Strukton gaat een nieuwe onderhoudswerkplaats voor locomotieven ontwerpen en bouwen. Ook ontwerpt het spoorbedrijf de omliggende infrastructuur. Locomotive Workshop Rotterdam verrijst in de haven van Rotterdam en opent in de zomer van 2019. MRCE is onderdeel van het Japanse Mitsui-conglomeraat. De verhuurvloot telt......

Heijmans heeft de definitieve gunning ontvangen voor het vernieuwen en uitbreiden van de elektrotechnische installaties van museum Paleis Het Loo. Vorige maand ontving Heijmans al de opdracht voor de werktuigbouwkundige installaties van het museum. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de oplevering......

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. Het ministerie van EZK......

Sinds 1 april 2018 vertegenwoordigd Adsensys Eesiflo in de Benelux. Eesiflo is gespecialiseerd in het bepalen van water in olie en of benzine, het producten pallet bestaat dan ook naast analyse apparatuur uit verschillende secundaire componenten om een juiste meting van het......

Chemische stoffen zijn lastig om mee te werken. Een ongeluk zit in een heel klein hoekje. Om veilig te werken dient met allerlei aspecten rekening te worden gehouden. Of het nu gaat om het vervoeren van, opslaan van of werken met chemische......

Na  jaren van voorbereiding zijn eindelijk de wijzigingen met betrekking tot de aanpassing van de explosiebescherming aan boord van binnenvaartschepen gereed. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het gelijktrekken van de verschillen tussen droge-ladingschepen en tankschepen in explosiegevaarlijke gebieden; een harmonisatie van......

KSB presenteert een onderhoudsslede voor afvalwaterpompen. Met de mobiele SewaSlide kan een enkele persoon een pomp van de pompserie Sewabloc openen en onderhoudswerkzaamheden, zoals een waaierinspectie en/of verwijdering van vezelstoffen en vaste stoffen, uitvoeren. Het gebruik van kranen en andere hefwerktuigen voor......

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij infrastructurele projecten. Vandaag tekenen de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma hiervoor een......

Ondanks de recente groei is er nog steeds veel ruimte voor kostenreductie in windenergie. Dat stelt prof.dr. Simon Watson. Watson is de opvolger van boegbeeld Gijs van Kuik als professor Wind Energy Systems in Delft. ‘Windenergie heeft de laatste 30 jaar een......

Bilfinger Tebodin, Petersburg Consultants en Witteveen+Bos hebben van TenneT een raamovereenkomst gegund gekregen. De bureaus gaan TenneT, die verantwoordelijk is voor de landelijke distributie van elektriciteit, ondersteunen bij een grote vervangingsopgave van assets op hoogspanningsstations. Elektriciteitsnetwerken (grids) in West-Europa moeten worden vervangen.......

Infraspeed heeft een claim van tien miljoen euro ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het herstellen van schade aan de HSL-Zuid. De Traxx-locomotieven die er nu rijden zouden schade aan de spoorinfrastructuur veroorzaken. Infraspeed eist een kostenvergoeding van het......

  Op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl tussen de bedrijven Eneco Bio Golden Raand en AkzoNobel ligt een stoomleiding van Groningen Seaports met een lengte van circa 2.800 meter. Tot nu vonden de inspecties plaats via loopinspecties langs de leiding. Vanaf nu......

Deutsche Bahn steekt dit jaar 9,3 miljard euro in onderhoud en vernieuwing van het spoorwegnet, volgens het bedrijf een recordbedrag. Het budget voor grote moderniserings- en uitbreidingsprojecten is 800 miljoen euro groter dan vorig jaar. Deutsche Bahn wil de overlast voor spoorvervoerders......

Acht provincies slaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, brancheorganisaties en Shell de handen ineen om alternatieven te bedenken voor het varend ontgassen. Binnen twee jaar moet het alternatief er zijn. Na het afleveren van een scheepslading gas of olie ontgassen......

Advies- en ingenieursbureau Tebodin gaat verder onder de naam Bilfinger Tebodin. Met deze naamswijziging wordt benadrukt dat Tebodin een integraal onderdeel vormt van industrieel dienstverlener Bilfinger SE. Bilfinger kocht Tebodin in 2012 om zijn engineeringsactiviteiten te versterken. Dankzij de gevestigde reputatie van......

Rijkswaterstaat staat voor een grote onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen. De noodzaak voor deze aanpak is groot, omdat veel bruggen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren 50 en nu het einde......

BOGE Kompressoren B.V. heeft de afgelopen twee jaar haar omzet weten te verdubbelen ten opzichte van 2015. Door deze forse groei is het bedrijf binnen een jaar van drie naar twaalf medewerkers gegroeid én opereert zij sinds 1 december vanuit een nieuw......

Revamo is specialist in het ontwikkelen van slijtageoplossingen voor allerlei onderdelen. Om tot de best mogelijke oplossing te komen, werken zij intensief met de klant samen. Revamo biedt slijtageoplossingen die in vele industrieën toepasbaar zijn. Het is mogelijk om onderdelen hierdoor beter......

Pragma en Semiotic Labs werken samen aan slimmer onderhoud waarmee klanten uitval van productiemiddelen voorkomen. Semiotic Labs levert een oplossing die voorspelt wanneer en waarom elektromotoren en rotating equipment faalt. Pragma integreert deze oplossing in haar On Key EAM en Asset Management......

Alfen verzorgt in opdracht van gemeente Den Haag het beheer en onderhoud van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s. In totaal gaat het om meer dan 500 publieke oplaadpalen. De voertuigen van de gebruikers worden volgeladen met in Nederland opgewekte groene stroom. Tussen......

Adviesbureau Mainnovation onderzoekt de staat van de assets in de Nederlandse petrochemische industrie. Assets zijn onder meer leidingen, reactievaten, tanks en andere procesinstallaties die in de (petro)chemische industrie worden gebruikt. Eind mei zijn de resultaten naar verwachting bekend. De petrochemische industrie, wetenschap......

Eind 2017 heeft de juridische werkgroep van ORGALIME, onder hoofd- en eindredactie van FME, nieuwe algemene voorwaarden vastgesteld voor onderhoud (M 17) en reparatie (R 17). Deze voorwaarden kunnen wereldwijd worden gebruikt en zijn beschikbaar in de Engelse en Duitse taal en......

Op 17, 18 en 19 april 2018 ontmoeten onderhoudsmanagers en technologen elkaar op Maintenance Gorinchem. Professionals uit diverse sectoren bezoeken Evenementenhal Gorinchem voor innovaties, kennis en netwerken. Beursorganisatie Easyfairs belooft bezoekers een breed aanbod diensten en producten: van onderhoud tot inspectie en......

Duitsland investeert de komende jaren ruim 400 miljoen euro in het spoornet, om dit voor goederentreinen met een lengte van 740 meter geschikt te maken. Goederentreinen van 740 meter lengte zijn de huidige standaard in de Europese Unie, maar in veel landen......

– Nieuwe website Geveke – Met www.geveke.com introduceert Geveke z’n vernieuwde website. Deze volledig nieuwe website biedt de bezoeker een betere gebruikservaring: zo is de site sneller geladen en bevat nieuwe functionaliteiten. De website biedt een optimaal gebruik op desktop, mobiel en......

In internationaal verband wordt een ISO-norm opgesteld om de wereldwijde compatibiliteit van systemen die de autorisatie en identificatie van drones borgen. Belanghebbenden die bij willen dragen aan de ontwikkeling van deze normen, kunnen zich melden bij NEN. ISO heeft in april 2017......

Een bluswaterbassin van het Havenbedrijf Rotterdam is voorzien van bijzondere betonnen wanden. Door de toevoeging van bacteriën aan het beton zijn ze zelfhelend. Zodra de bacteriën in aanraking komen met water, in bijvoorbeeld een scheurtje, worden ze actief en “metselen” ze de......

De komende twaalf jaar moeten er 120.000 vacatures vervuld worden in de technologische industrie in Nederland. Alleen dan kan de techindustrie een bepalende rol blijven spelen in de groei van de Nederlandse economie. Dat stelt het Economische Bureau van ING in het......

Eind 2018 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN. De windturbine zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium......

De Amerikaanse luchtvaartdienst FAA heeft gebruikers van de Airbus A380 extra controles van de motoren opgelegd. Reden is een incident bij Air France, waarbij een toestel grote delen van een motor verloor. Vlucht AF66, van Parijs naar Los Angeles, vloog op 30......

ProRail is aan de slag met een aantal grote werkzaamheden rondom Tilburg. Het gaat om het vernieuwen van wissels, het inschuiven van een onderdoorgang en de verbreding van een perron. De gevolgen voor het treinverkeer zijn ingrijpend. In Oisterwijk wordt een nieuwe......

Waterschappen zijn blij met de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe kabinet. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale overheden. In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord is veel aandacht voor de thema’s uit de eerder aangeboden investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland. Hans......

NS en ProRail breiden het aantal geltreinen uit om herfsthinder voor reizigers te beperken. Deze geltreinen smeren een gel – het zogenaamde Sandite bestaande uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel – op het spoor. De combinatie van regen- en bladval zorgt voor gladde......

EasyJet gebruikt in 2018 drones voor inspectiedoeleinden op de Londense luchthavens Gatwick en Luton. Dat vertelt Gary Smith, hoofd engineering bij de maatschappij, aan Flightglobal. Bij een succesvolle implementatie breidt easyJet de inzet van drones uit naar Genève, Milaan Malpensa en Berlijn......

OCI Nitrogen beschikt sinds 2011 in de haven van Rotterdam over een ammoniakterminal. Bij een uitgebreide inspectie van de opslagtanks in 2015 bleek dat renovatie noodzakelijk was. Inmiddels zijn de twee ammoniaktanks volledig gerenoveerd. Bovendien beschikken ze nu over de modernste technieken......

Na de industriesector met zeventien bedrijven zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sectoren gezondheid (16) en de creatieve industrie (15). Noord-Holland is met 22 bedrijven het best vertegenwoordigd in de MKB Innovatie Top 100, gevolgd door Noord-Brabant met 21 en Zuid-Holland......

Rijkswaterstaat en Combinatie NU (Mourik en BESIX) starten met de renovatiewerkzaamheden aan de Nijkerkerbrug in de eerste week van september. De meeste werkzaamheden vinden vanaf de onderkant van brug plaats, waardoor de hinder voor de omgeving minimaal is. Stremming en hinder op......

Bij het groot onderhoud van de N211 tussen Den Haag en het Westland wordt meer CO2 opgevangen dan dat er vrijkomt. Provincie Zuid-Holland en BAM gaan gebruik maken van innovatieve technologieën. Bij de volledig gerenoveerde N211 wordt energie gewonnen uit het wegdek......

AFI KLM E&M, de onderhoudsdivisie van Air France-KLM, breidt de mogelijkheden van predictive maintenance solutions uit naar onderhoud aan Auxiliary Power Units (APU’s). Hiermee is de onderneming in staat om defecten aan deze hulpmotoren in verkeersvliegtuigen te voorspellen. AFI KLM E&M verkoopt......

Air France-KLM heeft een contract binnengesleept voor onderhoud aan de nieuwe Airbus A350’s van partner Delta Air Lines. De onderhoudstak van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie richt zich daarbij vooral op het onderhoud en beheer van onderdelen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij nam in juli de......

De belangrijke internationale spoorgoederencorridor tussen Karlsruhe en Basel blijft tot 9 oktober gesloten voor al het goederenverkeer. Deutsche Bahn en de Rastatt Tunnel consortium hebben bekendgemaakt dat ze tot die tijd nodig hebben om het verzakte spoor te herstellen. Tot die tijd......

In totaal ontvingen vrijdag 4 augustus 35 young maintenance professionals het certificaat voor Smart Maintenance & Engineering Management. De studenten hadden in de week voorafgaand aan 4 augustus college gekregen van diverse hoogleraren van zeven Nederlandse universiteiten op het gebied van smart......

  Na een stroomstoring in een elektriciteitsstation brak er 31 juli brand uit bij Shell Pernis. Het overgrote merendeel van de zestig fabrieken op het terrein werd daarop stilgelegd, waarna er veel gas werd afgefakkeld. Shell hoopt het leeuwendeel van de raffinaderijcomplex......

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen werken samen aan het groot onderhoud aan twee van de vier bruggen bij het sluizencomplex in Farmsum. Tijdens de werkzaamheden zullen twee bruggen – vanaf begin september  – ongeveer 8 weken lang geheel afgesloten zijn voor het......

Het NS-onderhoudsbedrijf in Leidschendam wordt vernieuwd. Om de nieuwe generatie treinmaterieel te kunnen onderhouden, wordt de onderhoudshal verlengd en verhoogd. Strukton won de aanbesteding met de Best Value-aanpak, waarbij de kwaliteit van doorslaggevend belang was. Leo van Dongen, directeur NS Techniek en......

Als het gaat om voorspellend onderhoud maken nog veel bedrijven geen gebruik van de bestaande mogelijkheden. Uit onderzoek van PwC en Mainnovation onder 280 bedrijven in Nederland, Duitsland en België blijkt dat slechts elf procent de bestaande digitale technologiën zo veel mogelijk benut om onder......

Van de 750 bruggen en 22 tunnels die het rijkswegennet telt, lopen er tientallen gevaar uit te vallen door achterstallig onderhoud. Het gevolg is een verkeersinfarct op de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco. Volgens evofenedex, Bouwend Nederland,......

Adiabatische koeling is geen nieuwe uitvinding maar een permanent natuurlijk fenomeen. Adiabatische koeling is de gebruikelijke naam voor deze koeltechnologie maar het concept wordt ook koeling door verdamping genoemd of koeling door verdamping van water, nevel, waterdamp en watergebaseerde koeling. Adiabatische koeling......

Arcadis gaat de komende vier jaar het assetmanagement van de traminfrastructuur voor Regio Tram Utrecht verzorgen. Het ingenieurs- en adviesbureau heeft hiervoor een raamcontract met de provincie Utrecht afgesloten. Het contact heeft een waarde van 1,9 miljoen euro. Het gaat om een......

De nieuwe veiligheidslaserscanner PSENscan van Pilz zorgt voor de veilige bewaking van maar liefst drie gescheiden zones tegelijk en verhoogt zo de productiviteit van installaties aanzienlijk. Er kunnen vier veiligheidslaserscanners volgens het master-slave-principe in serie worden geschakeld, waardoor er veel minder bekabelings-......

De Europese Unie moet de onderhandelingen met Japan over een handelsakkoord zo snel mogelijk afronden. Hiervoor pleit ondernemersvereniging evofenedex, die stelt dat het akkoord extra werkgelegenheid in Nederland kan opleveren. Ruim twee miljoen Nederlanders werken in de export en hun aantal groeit......

Het Gemini Offshore Windpark is gisteren officieel geopend. Pieter van Oord, CEO van Van Oord zei bijzonder trots te zijn op de betrokkenheid van Van Oord bij Gemini, en hij bedankte alle aandeelhouders voor hun steun. De feestelijke opening vond plaats in......

    Langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp verrijst een geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen dat op jaarbasis 30 megawattuur gaat opwekken. Het door BAM Infra ontworpen en te realiseren scherm is een unicum in de markt en een primeur voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp.......

TMS Industrial Services heeft met succes de legering Superduplex gelast in de eigen werkplaatsen. Superduplex lassen is niet voor iedereen weggelegd. De kwaliteitseisen en inspectie-eisen van het lasproces én de gehele organisatie van het lasproces zijn zeer intensief. Er wordt onder continue......

De provincie Noord-Holland wil meerdere bruggen in de provincie op laten knappen. Voor de aparte opdrachten wordt telkens een nieuwe tender uitgeschreven. SPIE kwam in de tender voor  twee ophaalbruggen als beste uit de bus. SPIE heeft de opdracht van provincie Noord-Holland......

Half april arriveert een uniek transport van Cosco Shipping Heavy Transport in de Rotterdamse haven. Dan komt in het Calandkanaal het nieuwe afzinkbare schip Xin Guang Hua aan met aan boord de FPSO Western Isles. FPSO staat voor Floating Production, Storage and Offloading......

Spoort persluchtlekkages tijdens productie eenvoudig op! Lekkages in persluchtleidingen zorgen ongemerkt voor extra energieverbruik en dus voor extra kosten. Het verhelpen van deze lekkages kan heel eenvoudig en het levert al snel veel op. De Leakshooter is ’s werelds eerste lekkagedetector met......

Met behulp van Big datatechnologie wil ProRail storingen en slijtage beter voorspellen en hiermee vertragingen op het spoor zoveel mogelijk voorkomen. Dat gaat ProRail nu doen in een DataLab. Daarin worden de nieuwste big data technieken gebruikt om voorspellende modellen te ontwikkelen.......

Luchthaven Schiphol gaat vanaf volgende week zaterdag groot onderhoud verrichten op de Kaagbaan. De werkzaamheden zullen ruim twee maanden duren.   In de periode van 18 maart tot en met 24 mei zullen ruim 700 werknemers 24/7 bezig zijn met het vernieuwen......

De internationale markt voor 3D-printen groeit nog steeds hard. Steeds meer eindproducten worden geprint en vooral metaalprinters produceren op industriële schaal voor de lucht- en ruimtevaart, medische markten, machinebouwers en maakindustrie. In 2015 bedroeg volgens Wohlers Associates de wereldwijde omzet in de 3D-printing markt......

11, 12 en 13 april in Rotterdam Ahoy Maintenance NEXT 2017 is dé belangrijkste technologie- en onderhoudsexpo van de Benelux. Hier komt de hele sector drie dagen bijeen met als doel het installatiepark zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Maintenance NEXT is......

De Amsterdam ArenA heeft op 25 februari jl. bij de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning aangevraagd voor fase 1 (oostzijde stadion) van de nieuwbouwplannen ArenA 2020. De kwaliteit en de service voor de stadionbezoekers wordt met deze nieuwbouw fors verbeterd. De omlopen van......

Space Applications Services (SAS) uit Zaventem is blij met de leiding en coördinatie over het recent gelanceerde LUnar Volatile Mobile Instrumentation (LUVMI) project. LUVMI zou moeten aantonen dat er water op de maan is. LUVMI wordt ingezet op de Zuidpool van de......

De nieuwe ultracompacte IPC C6015 van Beckhoff is universeel inzetbaar voor automatiserings-, visualisatie- en communicatietaken en daarmee ook voor op EtherCAT gebaseerde toepassingen. Als bijzonder compacte en flexibel te monteren oplossing maakt deze IPC bovendien toepassingsgebieden toegankelijk die tot voor kort om......

Bij vrijwel alle industriële bedrijven is de materiaalkeuze verantwoordelijk voor meer dan 50% van de kosten (materiaalkosten en bewerkingskosten). Kennis op het gebied van materialen is dan ook noodzakelijk om de concurrentiepositie van een bedrijf te versterken, zowel bij concurreren op prijs......

Maintenance NEXT 2017 bouwt van 11 tot en met 13 april aan de onderhoudsindustrie van vandaag én morgen. Deze editie staat in het teken van Partners in Performance. Dit thema sluit aan op de trend dat samenwerking en het delen van informatie van essentiële......

De ontlading was groot bij de Award Ceremony van SpaceX’s Hyperloop Pod Competitie. Onder grote belangstelling wonnen studenten van de TU Delft de wedstrijd in Los Angeles. Uitgedaagd door Elon Musk bouwden 27 teams uit de hele wereld het afgelopen jaar ‘pods’......

Vergrendel handwielafsluiters met een diameter tussen 76 en 457 mm op een veilige manier met het nieuwe, inklapbare vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters. Dankzij het inklapmechanisme is het vergrendelingssysteem gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Met het inklapbare vergrendelingssysteem kunt u handwielafsluiters......

Voor Atlas Copco Rental start het nieuwe jaar met de uitbreiding van de huurvloot met nieuwe aggregaten. De Atlas Copco aggregaten voldoen volledig aan de voorschriften voor industrie en raffinaderij gebruik en zijn uitgerust met onder andere snelheidsbeveiliging, luchtinlaatafsluiter en vonkenvanger. Het......

Goede basis voor conditioned based onderhoud   Geveke introduceert de VShooter: een trillingsanalyse camera waarmee op eenvoudige wijze de conditie van roterende onderdelen aan motoren, pompen, ventilatoren, compressorschroefblokken, lagerblokken, e.d. kan worden vastgelegd. Eenvoudig in gebruik en goed voor uw bedrijfszekerheid!  ......

Drinkwaterbedrijf tilt dienstverlening naar hoger niveau PWN is als eerste drinkwaterbedrijf in Nederland gecertificeerd voor de norm NEN-ISO55001 voor asset management. Met deze internationaal erkende certificering wil PWN haar inspanningen en deskundigheid op het gebied van assetmanagement aantoonbaar maken. Samen met Mainnovation, grondlegger van......

De orders die het internationale industriële familiebedrijf in 2016 heeft binnengehaald in de Amerikaanse automobielindustrie, gaan vanaf nu hun beslag krijgen. VDL Groep gaat begin dit jaar de geautomatiseerde productielijnen leveren voor de nieuwe fabrieken van BMW, Volvo Cars en nieuwe klanten......

Dormer Pramet heeft tien nieuwe series machinetappen ontwikkeld voor bedrijven die zich bezighouden met onderhoud, reparatie en revisie. Deze nieuwe tappen bieden een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zijn met name interessant voor klanten die met motoren, pompen en kleppen werken, zoals bedrijven in......

Werknemers op boorplatformen en windparken midden op zee kunnen een aangenamere reis tegemoet zien, met een aanzienlijk lagere kans op zeeziekte. Scheepsbouwer VEKA Group bouwt  twee trimarans die speciaal bestemd zijn voor het vervoer van personeel en goederen naar windmolenparken op zee.......

SPIE Nederland heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de licentie ontvangen om inspecties en metingen met een drone uit te voeren, inclusief de ontheffing om hoger dan de officiële 120 meter te vliegen. SPIE is één van de weinige bedrijven......

Waarom het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz de metro in Antwerpen nog stipter maakt. Bij toenemende ouderdom van besturingssystemen voor treinverkeer is een opeenhoping van storingen en uitval onoverkomelijk. Als gevolg daarvan komt men met name in het openbaar vervoer, waar treinen......

Met de WISPI kunt u in combinatie met meshguard meetkoppen uw veiligheid en dat van uw werknemers naar een hoger niveau tillen. De WISPI is uitermate geschikt om groepen werkers in gevaarlijk gebied te waarschuwen voor giftige gassen en/of dreigend explosiegevaar. Om......