Zes tips voor de Asset Manager van nu - Maintenancewijzer
688
post-template-default,single,single-post,postid-688,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-10.0,elementor-default,elementor-kit-1167

Zes tips voor de Asset Manager van nu

Drie specialisten aan het woord

Vijftien jaar geleden stond het vak Asset Management nog in de kinderschoenen. Er was de afdeling onderhoud die storingen oploste en in de gaten hield wanneer bedrijfsmiddelen vervangen moesten worden – maar veel strategie en structuur zat er niet bij. Inmiddels is het vak van Asset Manager volop in ontwikkeling. In deze whitepaper laten wij drie specialisten aan het woord over zaken waar u op moet letten: zes tips voor de Asset Manager van nu.

Diederik van Leeuwen, managing partner bij IES Asset Management, heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen in het vak: “Toen wij 15 jaar geleden begonnen, hadden de meeste bedrijven nog nooit van Asset Management gehoord. Maar door nieuwe managementinzichten hebben bedrijfsmiddelen een steeds centralere rol gekregen binnen de langetermijnstrategie.” Ook Martin Damhuis, projectmanager assetmanagement bij Twence, herkent deze verschuiving: “Bedrijven zijn steeds kritischer gaan kijken naar kostenbesparing. Men investeert ook minder snel in nieuwe installaties – en dat betekent dat er over de gehele assetlevensduur steeds beter moet worden gelet op de balans tussen risico’s, kosten en prestaties. Het is de taak van de Asset Manager om die drie variabelen goed tegen elkaar af te wegen.” Omdat er steeds meer verwacht wordt van de moderne Asset Manager vroegen wij drie vakexperts om hun tips en inzichten.

1) Schaak op alle borden: beheer en onderhoud wordt steeds complexer
Onderhoudsmanagement bestaat al heel lang. Maar de scope van de Asset Manager beslaat niet alleen onderhoud, maar alle gemaakte kosten tijdens de totale levensduur van een bedrijfsmiddel: van ontwerp en investering, tot energieverbruik, ontmanteling en afvoer. Omdat de levenscyclus van assets gemanaged moet worden tegen zo laag mogelijke kosten en met zo min mogelijk risico, tegen een maximaal bedrijfsrendement, moet de Asset Manager overal van op de hoogte zijn. Het onderhoud van machines is steeds complexer en technieken volgen elkaar sneller op, maar ook ontwikkelingen in de markt worden steeds vaker meegewogen in de gewenste productie – er zijn bijvoorbeeld sectoren waarin in een maximale productie helemaal niet rendabel is. Dit soort complexe afwegingen hebben ook gevolgen voor hoe assets worden ingezet. Levensduurkosten, bedrijfseconomische risico’s, veiligheidsrisico, milieurisico’s, imago en mogelijke claims: de Asset Manager schaakt op alle borden.

2) Verdeel uw tijd goed: maak een strategische stakeholderanalyse
De moderne Asset Manager is een duizendpoot en heeft stakeholders over de hele hiërarchie binnen de organisatie: van tactisch tot operationeel niveau. Maar een werkdag heeft maar acht uur en een werkweek vijf dagen. Ger Willems, asset manager in de farmaciesector: ”Time management is bepaald geen overbodige luxe voor de Asset Manager. Natuurlijk ga je zelf naar een gesprek met een grote aannemer van een bedrijfskritische installatie, maar het gesprek met het schoonmaakbedrijf kun je misschien ook laten voeren door een goed gebriefte facilitair manager.” De vraag die steeds belangrijker wordt voor de Asset Manager is: wie zijn mijn stakeholders op strategisch niveau? Werkt u bij een BRZO bedrijf dat gebonden is aan strenge milieuwetgeving, bezuinig dan bijvoorbeeld niet op contactmomenten met overheidsinstanties. Een Asset Manager dient hierbij altijd strategisch te denken. Steeds vaker betekent Asset Management ook: regisseren in plaats van zelf doen.

“Natuurlijk ga je zelf naar een gesprek met een grote aannemer van een bedrijfskritische installatie, maar het gesprek met het schoonmaakbedrijf kun je misschien ook laten voeren door een goed gebriefte facilitair manager.”

3) Blijf bij op financieel-economisch vlak: een kosten-batenanalyse moet gesneden koek zijn
Van oudsher is de onderhoudsmanager gericht op technische en operationele risico’s, maar van de Asset Manager worden ook doorwrochte kost-batenanalyses verwacht. De moderne Asset Manager moet daarbij tal van economische factoren wegen: in de olie-industrie met de kelderende prijzen is op volle productie draaien bijvoorbeeld helemaal niet meer aan de orde. Om goede berekeningen te kunnen maken is het niet alleen nodig om verstand te hebben van vervangingskosten en complexere marktcontext – maar ook van de manier waarop u deze factoren (technisch) financieel-economisch doorberekent. Soms is preventief onderhoud duurder dan zo nu en dan een storing repareren. Zorg daarom ook dat uw financiële en economische kennis op orde is om realistische en kloppende businesscases te kunnen berekenen.

4) Houd de Line of Sight helder: wie doet wat – en waarom?
De steeds bredere scope van de Asset Manager binnen de organisatie maakt niet alleen uw eigen werk complexer. Van de stakeholders zelf wordt ook steeds meer verwacht. Als Asset Manager heeft u een regiefunctie in onderhoud, risicobeheersing en kostenbeheersing, maar dat betekent ook dat het belangrijk is dat iedereen in de keten weet wat er van hem/haar verwacht wordt en welke concrete acties daarbij horen. Het is dus belangrijk om de Line of Sight (zichtlijn) vrij te hebben door de hele organisatie: de onderhoudsmanager moet snappen waarom een goed technisch advies niet altijd wordt opgevolgd vanwege de kosten-batenanalyse die op een andere plek in de organisatie wordt gemaakt. Maar ook de directeur moet begrijpen waarom een investering of een upgrade van een installatie nu echt moet plaatsvinden, ook al zou hij liever nog een jaartje wachten. De Asset Manager opereert continu op tactisch niveau – moet steeds heen en weer schakelen tussen strategisch en operationeel niveau en weer terug. Dat betekent dat u fungeert als boodschapper binnen de organisatie.

5) Zit ik hoog genoeg in de hiërarchie? Neem de regie en het bijbehorende mandaat
Een goede Asset Manager beheert de assets in lijn met de strategie van het bedrijf. Maar de positie die u krijgt (en neemt) binnen de organisatie is van invloed op de informatie die u krijgt om goede afwegingen en beslissingen te maken. Om zijn advies goed te laten landen is het nodig dat een Asset Manager ook het bijbehorende mandaat krijgt. Van Leeuwen adviseert Asset Managers daarom ook om kritisch te kijken naar hun positie binnen de organisatie: ”Zit u op de juiste plek binnen de hiërarchie? Wordt u te strategisch aangestuurd? Of juist te operationeel?”

Als Asset Manager heeft u een interessante functie. Eigenlijk bent u de spin in het web van de bedrijfsvoering die geoptimaliseerd dient te worden. Maar dat betekent ook dat u te maken heeft met veel verschillende belangen. Voorkom dat u in een spagaat terecht komt en denk na over het mandaat dat u nodig heeft om de regie goed in handen te houden.

”Zit u op de juiste plek binnen de hiërarchie?

Wordt u te strategisch aangestuurd? Of juist te operationeel?” 

6) Maak een Strategisch Asset Management Plan (SAMP)
Het inrichten van een soepel lopend Asset Management systeem – met een bijbehorend Strategisch Asset Management Plan (SAMP) – is gezien het voorgaande heel belangrijk. U heeft intern met steeds meer stakeholders te maken, maar ook met leveranciers van diensten, onderhoud en onderdelen. Volgens alle specialisten die wij spraken, werkt Asset Management het beste als medewerkers zelf proactief zijn en de Asset Management-doelstellingen echt doorvoelen. Damhuis: “Gelukkig bewegen ook steeds meer bedrijven mee in de richting van modern Asset Management: men is meer kostenbewust, de interne cultuur is opener geworden, silo’s binnen het de organisaties worden teruggedrongen, er zijn minder heilige huisjes en op meerdere niveaus is er een breder bewustzijn rondom risicomanagement en de levensduur van installaties. Ook informatiesystemen (ERP) waarin de verschillende stakeholders alles vastleggen – onderhoud, financiën, inkoop, etc. – is ook steeds meer geprofessionaliseerd.”

De moderne Asset Manager moet goed overweg kunnen met de werkvloer maar ook bij de directie een goed verhaal kunnen vertellen. Hij moet kunnen denken in macht en strategie, maar ook op technisch en operationeel niveau kunnen acteren. Willems ziet in zijn eigen ontwikkeling ook terug de veranderende invulling van het vak terug: “Als Asset Manager doe je een voorzet voor het budget en samen met de plantmanager onderhandel je over de verschillende risico’s: technisch, bedrijfseconomisch, veiligheid, milieu, imago, etc. Hoe weeg je ze af en tegen welke kosten? Ik ben zelf, lang geleden, begonnen als onderhoudskundige, maar eigenlijk is de Asset Manager meer een bedrijfskundig manager geworden.”

Men is meer kostenbewust, de interne cultuur is opener geworden, silo’s binnen het de organisaties worden teruggedrongen, er zijn minder heilige huisjes en op meerdere niveaus is er een breder bewustzijn rondom risicomanagement en de levensduur van installaties” – Geschreven door Jaime Donata, journalist

Bent u verantwoordelijk voor- of betrokken bij het beheren en onderhouden van fysieke assets? Wilt u een up-to-date Strategisch Asset Management Plan schrijven voor uw organisatie? Laat u dan helpen om uw kennis en expertise in Asset Management naar een hoger niveau te tillen. Meld u aan voor de training IAM Certificate in Asset Management, waarin u binnen 5 dagen wordt klaargestoomd om het IAM Certificate in Asset Management te behalen. De training is dit jaar nog twee keer te volgen, de Summercourse start op 3 juli en de reguliere training op 9 oktober.

www.iir.nl

Over de experts
Diederik van Leeuwen, Diederik is Managing Partner bij IES Asset Management en hoofdocent van de training IAM Cer­tificate in Asset Management. Hij werkt sinds 1995 aan im­plementatie van asset management in binnen- en buitenland. Enkele opdrachtgevers waren KLM, GVB, Irish Rail, Waterschap Hollandse Delta.

Martin Damhuis heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en is zijn loopbaan gestart bij het toenmalige Stork Ketels in Hengelo. Sinds 2001 is hij werkzaam bij Twence en heeft ver­schillende functies bekleed binnen de onderhoudsafdeling. Sinds 2017 is hij bezig met de implementatie van Assetman­agement binnen de Twence organisatie volgens de ISO55000 norm.

Ger Willems is een gedreven Asset Manager, altijd in voor een uitdaging in asset- en/of projectmanagement. ‘Waarom moeilijk doen als het gezamenlijk kan’, dat is zijn motto.

Over IIR
IIR is een kennis- en netwerkorganisatie: met specifieke conferenties en trainingen biedt de organisatie zakelijke informatie als basis voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen. IIR houdt al ruim 25 jaar professionals op de hoogte over specifieke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Hoe bepaalt zij de inhoud van de congressen? Door te luisteren, via marktonderzoek en enquêtes, telefonische interviews en adviezen vanuit haar netwerk. Met praktijkgerichte leer- en netwerkbijeenkomsten, masterclasses en conferenties tot resultaat.

IIR is CEDEO erkend en geeft opleidingspunten uit voor: het Actuarieel Genootschap, NBA, NOREA, SKO en de VSO/PO-punten voor advocaten. Bekijk hier het overzicht van de opleidingspunten. Verder is IIR geaccrediteerd door APMG voor het geven van opleidingen op het gebied van COBIT, AGILE Project-management, Lean IT en BiSL.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze whitepaper?

Neem dan contact met ons op via info@iir.nl.

www.iir.nl